Tură de o zi. Bucură-te de o aventură offroad și descoperă Vulcanii Noroioși! / One day adventure: Muddy Volcanoes

Când Dumnezeu a pus Buzăul pe harta României, la granița dintre dealuri și munți, a concentrat aici un amestec de frumusețe a naturii și mister cum rar mai găsești undeva în altă parte: vulcani noroioși, chihlimbar, sare, foc, așezări rupestre, plaiuri molcome, cascade spectaculoase. Aici găsești una dintre cele mai bogate zone în trasee offroad în care poți descoperi obiective incredibile.

When God placed Buzau on Romania’s map, he concentrated here a mixture of nature’s beauty and a mystery that you rarely find elsewhere: muddy volcanoes, amber, salt, fire, cave settlements, mild plains, spectacular waterfalls. Here you will find one of the richest areas in off-road tracks that reveal incredible unique places.

Dacă nu ai o mașină offroad, dar vrei să guști aventura și să te bucuri de frumusețile turei, singur sau alături de familie sau prieteni, Adventure Atelier îți oferă spre închiriere trei mașini Land Rover Discovery 2 preparate pentru parcurgerea traseelor. Pentru detalii și rezervări, poți suna la Adventure Atelier: 0722.599.107 (Cătălin).

If you don’t own an off-road car, but you want to taste adventure and enjoy the beauty of the tour, alone or with family or friends, Adventure Atelier has for rent three Land Rover Discovery 2 ready for an offroad trip. For details and reservations, call Adventure Atelier: 0722.599.107 (Catalin).

Ca să ajungi la Buzău pe asfalt e simplu, dar pierzi ce e mai frumos de văzut. Însă pe drumuri locale și puțin circulate, vei descoperi adevăratul ținut al Buzăului, cu locurile și oamenii lui.

To get to Buzau on the asphalt is simple and fast but you’ll lose what’s best to see. If you’ll choose less known roads you have time to enjoy what you see, and so you will discover the true land of Buzau, its places and people.

Poți începe descoperirea Buzăului cu Vulcanii Noroioși. O singură zi este de ajuns pentru o excursie presărată cu aventură offroad, de la București până la Vulcani. Și cum vara a venit, Vulcanii sunt numai buni de vizitat!

The best start for discovering Buzau is Muddy Volcanoes. You can’t talk about Buzau if you have’t seen first the Vulcanoes, and only one day is enough for an off-road trip from Bucharest to Vulcanoes. And as summer came, volcanoes are just good to visit!

Ce vezi pe traseu: Mănăstirea Ciolanu și tabăra de sculptură, Mănăstirea Rătești, Vulcanii Noroioși: Pâclele mari, Pâclele mici, fierbătorile de la Beciu și de la Berca. De asemenea, traseul trece prin localitatea Pleșcoi, de unde vă puteți cumpăra delicioșii cârnați de Pleșcoi și babic, delicatese tradiționale locale.

What you see on your way: Ciolanu Monastery and Sculpture Camp, Ratesti Monastery, Muddy Volcanoes. The route also passes through Pleşcoi, where you can find delicatessen and buy delicious Pleşcoi sausages, traditional local goodies.

Vulcanii noroioși bolborosesc un noroi gri și puturos, scos la suprafață prin conuri mari (pâclele mari) sau prin conuri mici (pâclele mici) de gazele acumulate în depozitele petrolifere subterane. Astfel, în drumul lor către suprafață, gazele angrenează apele freatice și argila din compoziția solului și dizolvă sarea care se găsește în subsol. Așa se formează vulcanii noroioși. Aceștia pot erupe într-un an într-un loc, iar în anul următor se mută. Peisajul platoului de la Pâclele mici este unul selenar, arid și înșelător în același timp.

Muddy Volcanoes spit out a gray and smelly mud through large or small cones. The gas accumulated in underground oilfields engages on its way to the surface groundwater, clay and dissolves salt there is in the soil composition. This is how the Muddy Volanoes form. They can erupt in one place this year, and the next year they move. The landscape of the Volcanoes is a lonely, arid and deceptive in the same time.

Aceasta ar fi o explicație științifică a vulcanilor, însă poveștile localnicilor invocă un balaur închis sub pământ de un erou al ținutului, care pufăie de nervi și supărare scoțând din adâncuri păcură și glod spurcat.

That would be a scientific explanation of the volcanoes, but local people’s stories invoke a dragon burried by a local hero in ancestral times. The people says this dragon is furious and so he pulls out the mud and gas.

Vulcanii Noroioși fac parte din Geoparcul Ținutul Buzăului, un proiect realizat prin colaborarea Universității București cu autoritățile locale ale Buzăului. Geoparcul Ţinutul Buzăului cuprinde comunele Beceni, Berca, Bozioru, Bisoca, Brăeşti, Chiliile, Căneşti, Colţi, Cozieni, Lopătari, Mânzăleşti, Odăile, Pârscov, Pănătău, Scorţoasa, Săruleşti, Valea Salciei şi Vintilă Vodă.

The Muddy Volcanoes are part of Buzau Land Geopark, a project realized through the collaboration of the University of Bucharest with the local authorities of Buzau. Buzau Land Geopark includes the villages of Beceni, Berca, Bozioru, Bisoca, Brăeşti, Chiliile, Cănești, Colţi, Cozieni, Lopătari, Mânzăleşti, Odăile, Pârscov, Pănătău, Scorţoasa, Săruleşti, Valea Salciei and Vintilă Vodă.

Hai să descoperi Vulcanii Noroioși și Ținutul Buzăului așa cum sunt și să înțelegi perfecțiunea naturii!

Let’s discover together the Muddy Volcanoes and Buzau Land as they are and understand the perfection of nature!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *